Menu

Launch Event 🚀

Llanelli Library
Launch Event 🚀

Join us for an exciting and inclusive event, bringing together people from across the community in Llanelli to discuss the future of our town.

The meeting will start with a lively panel discussion featuring experts and community leaders, followed by a workshop to uncover our shared values and aspirations.

What does our town need, and how can we work together to develop solutions?

  • Would you like to be involved in projects and initiatives to improve Llanelli?
  • Do you have ideas or views you would like to share?
  • Would you like to feel part of a community of people who care about our town?
  • Are you interested in hearing the ideas and voices of local people?

If so, this event is for YOU! We would like to assemble people from all walks of life - local residents of all ages, traders and local business people, local organisations and community groups, key decision-makers from the Council, and anyone who cares about the future of Llanelli.

This meeting is free to attend and open to all - although there is limited capacity so reserve your place now!

4theRegion is hosting this event in partnership with Blueprint, a new local initiative that wants to make change happen for Llanelli.

The event will take place on the first floor of Llanelli Library.

Ymunwch â ni am ddigwyddiad cyffrous a chynhwysol, gan ddod â phobl ynghyd o bob rhan o’r gymuned yn Llanelli i drafod dyfodol ein tref.

Bydd y cyfarfod yn dechrau gyda thrafodaeth banel fywiog yn cynnwys arbenigwyr ac arweinwyr cymunedol, ac yna gweithdy i ddatgelu ein gwerthoedd a’n dyheadau cyffredin.

Beth sydd ei angen ar ein tref, a sut gallwn ni gydweithio i ddatblygu atebion?

  • Hoffech chi fod yn rhan o brosiectau a mentrau i wella Llanelli?
  • Oes gennych chi syniadau neu safbwyntiau yr hoffech eu rhannu?
  • Hoffech chi deimlo'n rhan o gymuned o bobl sy'n malio am ein tref?
  • Oes gennych chi ddiddordeb mewn clywed syniadau a lleisiau pobl leol?

Felly, mae'r digwyddiad hwn ar eich cyfer CHI! Hoffem ymgynnull pobl o bob cefndir - trigolion lleol o bob oed, masnachwyr a phobl fusnes leol, sefydliadau lleol a grwpiau cymunedol, penderfynwyr allweddol o'r Cyngor, ac unrhyw un sy'n poeni am ddyfodol Llanelli.

Mae'r cyfarfod yn rhad ac am ddim i'w fynychu ac yn agored i bawb - er mai nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael felly cadwch eich lle nawr!

Mae 4theRegion yn cynnal y digwyddiad hwn mewn partneriaeth â Blueprint, menter leol newydd sydd am wneud i newid ddigwydd i Lanelli.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ar lawr cyntaf Llyfrgell Llanelli.

Follow Us

Contact

hello@blueprint.wales

Carrier Pigeon 🐦 (coming soon)

Links

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Cymraeg

🪄 Magic

© 2024 All Rights Reserved. Website by Nightmode